Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Hapharco chuẩn bị thưởng cổ phiếu tỷ lệ 600%

Hapharco chuẩn bị thưởng cổ phiếu tỷ lệ 600%

05/12/2019, 16:12

Hapharco cho biết hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm qua tương đối khả quan. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến hết năm 2018 là hơn 104 tỷ đồng và nguồn quỹ đầu tư phát triển ghi nhận gần 72 tỷ đồng.

Tập đoàn Cotana lấy ý kiến thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100%

Tập đoàn Cotana lấy ý kiến thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100%

06/09/2018, 09:52

Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana (Mã chứng khoán: CSC) sẽ thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông.

Tập đoàn Thiên Long chia cổ tức và thưởng cổ phiếu tổng tỷ lệ 40%

Tập đoàn Thiên Long chia cổ tức và thưởng cổ phiếu tổng tỷ lệ 40%

10/08/2018, 20:08

Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long (HOSE: TLG) vừa công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tổng tỷ lệ 40%.

Vinamilk chuẩn bị chi trả cổ tức và thưởng cổ phiếu tổng tỷ lệ 40%

Vinamilk chuẩn bị chi trả cổ tức và thưởng cổ phiếu tổng tỷ lệ 40%

13/08/2018, 20:40

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk - HOSE: VNM) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt và nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

May 10 sẽ chốt quyền thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 60%

May 10 sẽ chốt quyền thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 60%

16/08/2018, 21:10

Tổng công ty May 10 - CTCP (Mã chứng khoán: M10) vừa công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

DRH chốt danh sách cổ đông thưởng cổ phiếu tỷ lệ 20%

DRH chốt danh sách cổ đông thưởng cổ phiếu tỷ lệ 20%

19/06/2018, 09:58

Công ty Cổ phần DRH Holdings (Mã chứng khoán: DRH) thông báo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 4/7.