Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Transimex chốt quyền chia thưởng, tỷ lệ 25%

Transimex chốt quyền chia thưởng, tỷ lệ 25%

11/10/2018, 06:05

Mới đây, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty cổ phần Transimex (HOSE: TMS) để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu năm 2017.

Tập đoàn Lộc Trời chốt quyền chi trả cổ tức, tổng tỷ lệ 40%

Tập đoàn Lộc Trời chốt quyền chi trả cổ tức, tổng tỷ lệ 40%

18/10/2018, 20:09

Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (Mã chứng khoán: TLG) vừa thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu, tổng tỷ lệ 40%. Ngày chốt danh sách vào 9/11 tới đây.

SSI chốt quyền chi trả cổ tức bằng tiền vào ngày 5/10

SSI chốt quyền chi trả cổ tức bằng tiền vào ngày 5/10

21/09/2018, 09:13

HĐQT của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (Mã chứng khoán: SSI) vừa thông qua nghị quyết về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017, tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông nhận cổ tức là 5/10.

Vinhomes chốt quyền chi trả cổ tức cổ phiếu, tỷ lệ 25%

Vinhomes chốt quyền chi trả cổ tức cổ phiếu, tỷ lệ 25%

27/09/2018, 10:26

Công ty cổ phần Vinhomes (HOSE: VHM) vừa thông báo phương án phát hành 669,9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ 25%. Ngày chốt danh sách cổ đông là 4/10 tới.

Công ty cổ phần Gemadept chốt quyền chi trả cổ tức, tỷ lệ 15%

Công ty cổ phần Gemadept chốt quyền chi trả cổ tức, tỷ lệ 15%

06/09/2018, 09:40

Công ty cổ phần Gemadept (Gemadept - HOSE: GMD) vừa thông báo ngày chốt danh sách cổ đông nhằm chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 15%.

ACB chốt quyền trả cổ tức tỷ lệ 15% vào 7/9

ACB chốt quyền trả cổ tức tỷ lệ 15% vào 7/9

24/08/2018, 20:58

Ngân hàng TMCP Á Châu (mã ACB-HNX) vừa công bố ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2017. Danh sách cổ đông sẽ được chốt ngày 7/9. Giao dịch không hưởng quyền được thực hiện vào ngày 6/9.

Bóng đèn Điện Quang chốt quyền chi trả cổ tức tiền mặt, tỷ lệ 15%

Bóng đèn Điện Quang chốt quyền chi trả cổ tức tiền mặt, tỷ lệ 15%

24/08/2018, 22:04

Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã: DQC) vừa thông báo ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền mặt vào ngày 7/9 tới đây.

Tập đoàn C.E.O chốt quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%

Tập đoàn C.E.O chốt quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%

30/08/2018, 10:06

Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (Mã chứng khoán: CEO) vừa thông báo về việc chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2017.

Chứng khoán NH Công thương chốt quyền chi trả cổ tức, tỷ lệ 9%

Chứng khoán NH Công thương chốt quyền chi trả cổ tức, tỷ lệ 9%

31/08/2018, 21:27

Mới đây, Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Mã chứng khoán: CTS) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.

NTC chốt quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 60%

NTC chốt quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 60%

06/08/2018, 21:18

Công ty CP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt tỷ lệ 60% (1 cổ phiếu được nhận 6.000 đồng).

Công ty CP Phụ tùng máy số 1 sẽ chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 35%

Công ty CP Phụ tùng máy số 1 sẽ chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 35%

17/08/2018, 21:26

Công ty CP Phụ tùng máy số 1 (UPCoM: FT1) vừa thông báo ngày 28/8 tới sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức tiền mặt năm 2017.

Tập đoàn Kido chốt quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 16%

Tập đoàn Kido chốt quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 16%

01/08/2018, 10:35

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) vừa thông báo Công ty cổ phần Tập đoàn Kido (HOSE: KDC) sẽ chốt quyền chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 16% cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).