Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Tập đoàn Thiên Long chia cổ tức và thưởng cổ phiếu tổng tỷ lệ 40%

Tập đoàn Thiên Long chia cổ tức và thưởng cổ phiếu tổng tỷ lệ 40%

10/08/2018, 20:08

Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long (HOSE: TLG) vừa công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tổng tỷ lệ 40%.

Vinamilk chuẩn bị chi trả cổ tức và thưởng cổ phiếu tổng tỷ lệ 40%

Vinamilk chuẩn bị chi trả cổ tức và thưởng cổ phiếu tổng tỷ lệ 40%

13/08/2018, 20:40

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk - HOSE: VNM) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt và nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.