Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Sau soát xét, PVC vẫn còn lỗ 6,6 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Sau soát xét, PVC vẫn còn lỗ 6,6 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

21/08/2018, 22:53

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (PVC) mới đây đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ được soát xét với doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm mạnh so với cùng kỳ.

Sau soát xét, Công ty CP An Trường An chuyển từ lãi sang lỗ lớn

Sau soát xét, Công ty CP An Trường An chuyển từ lãi sang lỗ lớn

30/08/2018, 09:54

Công ty cổ phần An Trường An (mã chứng khoán: ATG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2018 và bản giải trình chênh lệch trước và sau soát xét.

Sau soát xét, Gỗ Trường Thành chìm sâu trong thua lỗ

Sau soát xét, Gỗ Trường Thành chìm sâu trong thua lỗ

31/08/2018, 23:39

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã chứng khoán: TTF) vừa có giải trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc 30/6/2018 đã được soát xét.