Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: Sổ Đỏ

Quảng Nam: Công ty Bách Đạt được "ưu ái" giao bao nhiêu Dự án?

Quảng Nam: Công ty Bách Đạt được "ưu ái" giao bao nhiêu Dự án?

31/08/2018, 14:03

Hiện nay, tỉnh Quảng Nam có 300 dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và khai thác đất”. Trong đó, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt (sau này chuyển dự án về Công ty Cổ phần Bách Đạt An) được tỉnh Quảng Nam “ưu ái” giao 17 dự án với hơn 200 ha đất. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, hầu hết các dự án mà Công ty này đang triển khai đều có vấn đề ít nhiều.