Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: hàng hải

Quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải

Quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải

31/03/2018, 07:46

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 43/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải.

Nội dung chính trong kháng nghị hàng hải đối với tàu thuyền

Nội dung chính trong kháng nghị hàng hải đối với tàu thuyền

01/02/2017, 09:10

Ngày 28/10/2016, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 30/2016/TT-BGTVT quy định trình tự, thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải.

VIMC: Những bước chuyển mình mạnh mẽ

VIMC: Những bước chuyển mình mạnh mẽ

20/08/2021, 16:26

Ngày 18/8/2021, tròn một năm chính thức chuyển đổi hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần cùng thương hiệu mới VIMC. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong mọi hoạt động.

29 ngành nghề thuộc Bộ Giao thông Vận tải được cắt giảm thủ tục hành chính

29 ngành nghề thuộc Bộ Giao thông Vận tải được cắt giảm thủ tục hành chính

25/11/2021, 17:20

Quyết định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính của 12 ngành nghề đường bộ, 6 hàng không, 05 hàng hải, 01 đường sắt, 03 đăng kiểm và 02 ngành đường thủy nội địa.