Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Tập trung ứng phó mưa lũ sau bão số 9

Tập trung ứng phó mưa lũ sau bão số 9

26/11/2018, 15:09

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Công điện của Thủ tướng Chính phủ; Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai; tập trung công tác ứng phó với mưa, lũ sau bão.