Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Ngày mai (1/4): Tổng điều tra dân số, nhà ở lớn nhất từ trước đến nay

Ngày mai (1/4): Tổng điều tra dân số, nhà ở lớn nhất từ trước đến nay

31/03/2019, 15:25

Cuộc Tổng điều tra về dân số và nhà ở với quy mô toàn quốc sẽ chính thức bắt đầu với sự tham gia của hơn 122.000 điều tra viên.

Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019: 5 đột phá quan trọng

Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019: 5 đột phá quan trọng

02/04/2019, 09:03

Thực hiện Tổng điều tra theo quyết định số 772/QĐ-TTg về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, sẽ có 10 nội dung điều tra ...

Hà Nội: Bổ sung một số chỉ tiêu mở rộng trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Hà Nội: Bổ sung một số chỉ tiêu mở rộng trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

21/03/2019, 07:08

UBND TP Hà Nội có Văn bản số 1080 /UBND-KT gửi Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cấp huyện, cấp xã bổ sung thêm một số chỉ tiêu mở rộng trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn TP.

Thái Nguyên: Đồng loạt triển khai điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

Thái Nguyên: Đồng loạt triển khai điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024

04/04/2024, 17:45

Thực hiện cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên toàn quốc, bắt đầu từ ngày 1/4/2024, tỉnh Thái Nguyên đã đồng loạt triển khai cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ trên quy mô toàn tỉnh.