Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Bảo hiểm Bảo Việt & LienVietPostBank hợp tác triển khai bảo hiểm sức khỏe trực tuyến

Bảo hiểm Bảo Việt & LienVietPostBank hợp tác triển khai bảo hiểm sức khỏe trực tuyến

18/04/2019, 10:46

Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa chính thức ký thỏa thuận hợp tác triển khai các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ. Điểm đặc biệt đáng chú ý trong hợp tác giữa hai DN là sự tiên phong áp dụng công nghệ và ra mắt sản phẩm Bảo hiểm sức khỏe - Bảo Việt An Gia trực tuyến qua kênh ngân hàng.