Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: ASEAN

Hiệp định RCEP: Có tầm quan trọng tạo lập thị trường xuất khẩu ổn định dài lâu

Hiệp định RCEP: Có tầm quan trọng tạo lập thị trường xuất khẩu ổn định dài lâu

20/06/2022, 15:17

Hiệp định RCEP có ý nghĩa quan trọng về tư cách thành viên và phạm vi bao trùm và đi xa hơn các hiệp định FTA ASEAN + 1 về phạm vi bao trùm và các cam kết sâu sắc hơn về tự do hóa thương mại…

Việt Nam hợp tác chặt chẽ với ASEAN hỗ trợ Myanmar vượt qua khó khăn

Việt Nam hợp tác chặt chẽ với ASEAN hỗ trợ Myanmar vượt qua khó khăn

17/03/2023, 08:57

Đại sứ Đặng Hoàng Giang - Trưởng Phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam tại LHQ khẳng định với vai trò là thành viên ASEAN và Hội đồng Nhân quyền LHQ, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ASEAN và cộng đồng quốc tế hỗ trợ Myanmar vượt qua khó khăn, thúc đẩy đối thoại, hiểu biết, thu hẹp các khác biệt.