Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Ngành Hải quan kiến nghị sửa luật để tăng cường chống gian lận xuất xứ

Ngành Hải quan kiến nghị sửa luật để tăng cường chống gian lận xuất xứ

22/08/2021, 19:13

Theo Tổng cục Hải quan, công tác phối hợp, kiểm tra xác định xuất xứ hàng hóa tại cơ sở của doanh nghiệp, trao đổi thông tin liên quan đến việc cấp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa vẫn còn chưa kịp thời, chưa có cơ sở dữ liệu để thực hiện. Do đó, Tổng cục đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu, sửa đổi tại Nghị định 31/2018/NĐ-CP.

Tăng cường kiểm tra, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa

Tăng cường kiểm tra, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa

25/11/2022, 09:43

Mới đây, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 4823/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để yêu cầu tăng cường kiểm tra, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.