Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV

Hà Nội: Kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2018 - tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

05:11:00 27/01/2018

THCL - Việc thực thi nhiệm vụ công vụ và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước từ cấp thành phố đến cơ sở, trên tinh thần 5 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả” - “Một việc - một đầu mối xuyên suốt” - là mục đích đặt ra trong Kế hoạch số 27/KH-UBND, ban hành ngày 24/1, của UBND TP về Kiểm tra công vụ năm 2018.

Ảnh minh họa

Theo đó, hoạt động kiểm tra phải đảm bảo đúng pháp luật, chính xác, khách quan và trung thực. Không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức và cá nhân là đối tượng kiểm tra công vụ.

Đối tượng kiểm tra là các sở, cơ quan tương đương sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố; các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố; một số doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố có liên quan đến nhiệm vụ giải quyết TTHC được UBND Thành phố giao; CB, CC, VC, người lao động làm việc tại các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố; một số doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố có liên quan đến nhiệm vụ giải quyết TTHC được UBND Thành phố giao.

Phương pháp kiểm tra theo chương trình, kế hoạch hoặc kiểm tra đột xuất. Kiểm tra theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố hoặc theo thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cá nhân, tổ chức.

Việc tổ chức triển khai các nội dung công việc, nhiệm vụ được Thành ủy, UBND Thành phố giao gắn liền với việc thực hiện chủ đề năm của thành phố về “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố về thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 20/3/2017 của UBND Thành phố về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của CB, CC, VC Thành phố Hà Nội.

Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ của CB, CC, VC, người lao động; Việc bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, bộ TTHC, quy trình, quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Việc thực hiện các quy định về tiếp nhận và giải quyết TTHC, dịch vụ công đối với cá nhân và tổ chức, trong đó tập trung kiểm tra việc giải quyết hồ sơ hành chính của cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; việc thực hiện các quy định liên quan đến công tác tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị.

Việc tuân thủ nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện các quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động làm việc trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội...

Linh Tuệ (UBND TP)

Bản tin cuối tuần số 8: Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị lập biên bản vì nghi 'vòi tiền' tại Vĩnh Phúc

Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành