Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Sở LĐ - TB & XH Nam Định: Thực hiện tốt nhiệm vụ công tác 2019

Sở LĐ - TB & XH Nam Định: Thực hiện tốt nhiệm vụ công tác 2019

16/12/2019, 10:37

Giám đốc Sở LĐ-TB & XH Nam Định, Hoàng Đức Trọng cho biết, năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ LĐ-TB & XH, các bộ ngành, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, người dân và DN..., ngành LĐ-TB & XH tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, đóng góp vào sự phát triển bền vững của tỉnh nhà.