Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: Phá Dỡ

Yêu cầu Công ty Xăng dầu Hưng Yên phá dỡ công trình vi phạm trước ngày 12/3/2020

Yêu cầu Công ty Xăng dầu Hưng Yên phá dỡ công trình vi phạm trước ngày 12/3/2020

25/02/2020, 17:53

Sở NN&PTNT đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên xem xét giao Chủ tịch UBND huyện Tiên Lữ ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu Công ty CP xăng dầu Hưng Yên tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại công trình kè Đồng Thiện nguyên trạng như ban đầu trước 12/3/2020.

Sẽ phá dỡ công trình không phép của Công ty Xăng dầu Hưng Yên

Sẽ phá dỡ công trình không phép của Công ty Xăng dầu Hưng Yên

04/02/2020, 14:06

UBND tỉnh Hưng Yên đã giao Sở NN&PTNT, Sở GTVT, UBND huyện Tiên Lữ và các cơ quan chức năng liên quan, đôn đốc Công ty CP Xăng dầu Hưng Yên phá dỡ công trình vi phạm, hoàn trả mặt bằng theo nguyên trạng, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 5/2/2020.