Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Thu ngân sách 3 tháng ước đạt 311,3 nghìn tỷ đồng

Thu ngân sách 3 tháng ước đạt 311,3 nghìn tỷ đồng

28/03/2020, 15:52

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tác động tới sản xuất, kinh doanh và hoạt động xuất nhập khẩu, từ đó ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách Nhà nước trong những tháng đầu năm 2020.

Tháng 1/2020: Thu ngân sách ước đạt 166,7 nghìn tỷ đồng, bằng 11% dự toán

Tháng 1/2020: Thu ngân sách ước đạt 166,7 nghìn tỷ đồng, bằng 11% dự toán

07/02/2020, 16:42

Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước tháng 1 ước đạt 98,6 nghìn tỷ đồng, bằng 5,6% dự toán, đáp ứng các nhu cầu chi thường xuyên để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội, tập trung đảm bảo kinh phí tiền lương, lương hưu, trợ cấp xã hội cho các đối tượng thụ hưởng,...

Thu ngân sách 9 tháng cán mốc 1 triệu tỷ đồng

Thu ngân sách 9 tháng cán mốc 1 triệu tỷ đồng

16/10/2021, 16:12

Tính đến hết tháng 9, tổng thu ngân sách nhà nước đã cán mốc 1.084,7 nghìn tỷ đồng. Cân đối ngân sách vẫn duy trì thặng dư 54,2 nghìn tỷ đồng.