Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
PV Drilling (PVD) trình kế hoạch chia cổ tức năm 2020

PV Drilling (PVD) trình kế hoạch chia cổ tức năm 2020

17/06/2020, 14:43

HĐQT đề xuất chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu 10% và mức cổ tức này được dự kiến duy trì cho năm 2020.

VIB dự kiến lợi nhuận đạt 4.500 tỷ đồng năm 2020

VIB dự kiến lợi nhuận đạt 4.500 tỷ đồng năm 2020

12/06/2020, 19:23

Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020, đề xuất phương án phân phối lợi nhuận 2019, kế hoạch kinh doanh 2020 và một số nội dung trọng yếu khác trình ĐHĐCĐ.

MBBank có kế hoạch chia 25,6 triệu cổ phiếu quỹ cho cổ đông

MBBank có kế hoạch chia 25,6 triệu cổ phiếu quỹ cho cổ đông

15/06/2020, 09:43

MBBank có kế hoạch chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu. Ngân hàng đang có hơn 25,6 triệu cổ phiếu quỹ và dự kiến chia toàn bộ số cổ phiếu này cho cổ đông hiện hữu.

Tổng công ty Thương mại Hà Nội tổ chức thành công Đại hội cổ đông lần đầu

Tổng công ty Thương mại Hà Nội tổ chức thành công Đại hội cổ đông lần đầu

08/07/2018, 15:11

Sáng 24/6/2018, Đại hội đồng Cổ đông lần đầu của Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) đã được tổ chức thành công với 591 cổ đông tham dự chính thức và uỷ quyền, đại diện cho quyền sở hữu 206.687.811 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 93,95% tổng số cổ phần.

DHT: Cổ đông chất vấn kế hoạch kinh doanh thụt lùi

DHT: Cổ đông chất vấn kế hoạch kinh doanh thụt lùi

03/04/2017, 09:23

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 vừa qua, cổ đông của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (DHT) đã chất vấn Ban lãnh đạo Công ty, vì sao đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm nay thấp hơn chỉ tiêu đạt được trong năm qua.

SeABank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2.400 tỷ đồng

SeABank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2.400 tỷ đồng

07/04/2021, 08:16

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - mã chứng khoán SSB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Hội đồng quản trị (HĐQT) sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021, phương án phân phối lợi nhuận 2020, phương án tăng vốn điều lệ và một số nội dung quan trọng khác.