Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Hướng dẫn trả lương cho người lao động bị ngừng việc do Covid 19

Hướng dẫn trả lương cho người lao động bị ngừng việc do Covid 19

26/03/2020, 15:45

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện việc trả lương, tạm hoãn hợp đồng lao động... đối với những lao động bị ngừng việc do dịch Covid-19.

Cán bộ, công chức sẽ được trả lương theo vị trí việc làm

Cán bộ, công chức sẽ được trả lương theo vị trí việc làm

04/10/2023, 12:06

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, cán bộ, công chức trên toàn quốc sẽ được trả lương theo vị trí việc làm thay cho chính sách tiền lương thấp, chưa tạo động lực.