Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Đề xuất cơ chế đổi mới công nghệ sản xuất phân bón

Đề xuất cơ chế đổi mới công nghệ sản xuất phân bón

14/04/2017, 06:37

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công khẩn trương thực hiện rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2000/VPCP-NN ngày 7/3/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Lý do rà soát loại bỏ 200 nhà máy phân bón?

Lý do rà soát loại bỏ 200 nhà máy phân bón?

05/10/2022, 06:56

Thông tin từ Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đã rà soát loại bỏ 200 nhà máy phân bón không đạt yêu cầu. Ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật khẳng định, những năm gần đây, nạn phân bón giả được kiểm soát, số lượng giảm đi nhiều.