Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Tạo thuận lợi trong chi trả gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng

Tạo thuận lợi trong chi trả gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng

23/05/2020, 14:36

Cần nhân rộng cách thức xử lý hồ sơ đề nghị hỗ trợ qua dịch vụ công trực tuyến từ bộ, ngành, địa phương nhằm rút ngắn thời gian xử lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng trong quá trình xác nhận và phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Bắc Ninh yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Bắc Ninh yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thực hiện dịch vụ công trực tuyến

01/03/2023, 20:42

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang vừa ký ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND triển khai “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2023.