Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030

Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030

04/06/2020, 13:22

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia hướng tới mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu, với một số chỉ số cơ bản cụ thể.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Lĩnh vực tài chính, ngân hàng ưu tiên đi đầu trong chuyển đổi số

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Lĩnh vực tài chính, ngân hàng ưu tiên đi đầu trong chuyển đổi số

24/11/2021, 10:10

Việt Nam đã có chương trình chuyển đổi số quốc gia tới năm 2025 và định hướng tới năm 2030, với 03 trụ cột về kinh tế số, xã hội số, Chính phủ số và xác định người dân là trung tâm, là chủ thể.

Bộ Giao thông vận tải lên kế hoạch triển khai thử nghiệm cổng dữ liệu mở

Bộ Giao thông vận tải lên kế hoạch triển khai thử nghiệm cổng dữ liệu mở

12/01/2022, 16:12

Trong năm 2022, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) sẽ cũng triển khai thử nghiệm Cổng dữ liệu mở của Bộ. Đây là một nội dung trong kế hoạch Phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Bộ Giao thông vận tải năm 2022 mới được ban hành.