Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện tỉnh Phú Thọ”

Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện tỉnh Phú Thọ”

10/06/2020, 05:17

Nhằm nâng cao ý thức, trang bị kỹ năng sử dụng điện cùng các thiết bị điện an toàn, hiệu quả, hình thành thói quen tiết kiệm điện lâu dài đối với mỗi cá nhân, mỗi hộ gia đình, Công ty Điện lực Phú Thọ phối hợp với Sở Công thương tổ chức chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện tỉnh Phú Thọ” từ tháng 6 đến tháng 11/2020.