Cơ quan trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cần mở rộng đối tượng thụ hưởng

Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cần mở rộng đối tượng thụ hưởng

16/06/2020, 14:21

Thảo luận tại hội trường sáng nay (16/6) về dự thảo Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác, nhiều đại biểu băn khoăn về tiêu chí xác định doanh nghiệp được giảm thuế, về việc mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách…