Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Kiến nghị bổ sung một số sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp vào danh mục sản phẩm quốc gia

Kiến nghị bổ sung một số sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp vào danh mục sản phẩm quốc gia

28/06/2020, 09:26

Đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng được đưa ra trong cuộc họp giữa Bộ KH&CN với Bộ NN&PTNT nhằm đánh giá kết quả hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020 và định hướng xây dựng kế hoạch năm 2021, giai đoạn 2021-2025.

Ban hành Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030

Ban hành Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030

02/02/2021, 18:45

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030.

Cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 từng ngành, lĩnh vực và phát triển nhiều sản phẩm quốc gia

Cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 từng ngành, lĩnh vực và phát triển nhiều sản phẩm quốc gia

13/04/2022, 05:59

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Nghị quyết số 54/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025.