Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: Luật NSNN

POBI 2019: Đã có 24 tỉnh công khai đầy đủ thông tin về ngân sách nhà nước

POBI 2019: Đã có 24 tỉnh công khai đầy đủ thông tin về ngân sách nhà nước

08/07/2020, 15:05

Năm 2019, đã có 24 tỉnh công khai ĐẦY ĐỦ thông tin về ngân sách nhà nước (tương ứng với nhóm nhóm A - điểm xếp hạng từ 75-100), trong khi năm 2018, con số này chỉ có có 6 tỉnh. Mức độ công khai ngân sách nhà nước của 63 tỉnh/thành phố năm 2019 đã cải thiện hơn so với năm 2017 và 2018.

Ủy ban Tài chính - Ngân sách: Cần xem xét việc lập kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước

Ủy ban Tài chính - Ngân sách: Cần xem xét việc lập kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước

24/05/2022, 06:34

Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước không sát khả năng thực hiện, đăng ký nhu cầu vốn không chính xác, dẫn đến phải điều chỉnh kế hoạch 3 lần; hủy kế hoạch vốn ngoài nước 14.598 tỷ đồng…Dự toán Quốc hội quyết định đầu năm bội chi ngân sách Nhà nước là 234.800 tỷ đồng, bằng 3,44% GDP.