Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: tham nhung

Xây dựng ngành kiểm sát thực sự là 'thanh bảo kiếm' sắc bén trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng

Xây dựng ngành kiểm sát thực sự là 'thanh bảo kiếm' sắc bén trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng

24/07/2020, 14:28

“Xây dựng ngành kiểm sát nhân dân (KSND) thực sự là “Thanh bảo kiếm” sắc bén của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng” là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI của ngành.