Cơ quan trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên sủi DiaBet

Cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên sủi DiaBet

07/08/2020, 06:58

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa cảnh báo người tiêu dùng cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên sủi DiaBet trên một số website.

Cẩn trọng khi mua và sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe UNVIS-PT

Cẩn trọng khi mua và sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe UNVIS-PT

28/07/2020, 06:52

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) khuyến cáo người tiêu dùng cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe UNVIS-PT trên một số website.

Cẩn trọng với sản phẩm thực phẩm BVSK An Đường Huyết trên website trôi nổi

Cẩn trọng với sản phẩm thực phẩm BVSK An Đường Huyết trên website trôi nổi

23/08/2020, 06:37

Ngày 22/8, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đưa ra cảnh báo cẩn trọng thông tin quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Đường Huyết và Viên sủi Diabet trên website trôi nổi.

Cẩn trọng với thông tin quảng cáo sản phẩm Viên sủi DiaBe trên một số website

Cẩn trọng với thông tin quảng cáo sản phẩm Viên sủi DiaBe trên một số website

23/08/2020, 07:12

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có khuyến cáo về thông tin quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên sủi Diabet trên một số website.