Cơ quan trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Đề xuất mới về kinh phí 2% bảo trì nhà chung cư

Đề xuất mới về kinh phí 2% bảo trì nhà chung cư

07/08/2020, 18:45

Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Kiến nghị điều tra xử lý chủ đầu tư chiếm dụng phí bảo trì chung cư

Kiến nghị điều tra xử lý chủ đầu tư chiếm dụng phí bảo trì chung cư

22/10/2020, 11:49

Sở Xây dựng Hà Nội và TP. HCM đề xuất công khai danh sách các chủ đầu tư cố tình vi phạm; đưa ra tòa phân xử, cũng như chuyển vụ việc sang cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý hành vi chiếm dụng quỹ bảo trì chung cư của cư dân.