Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Chỉ dẫn địa lý bưởi Năm Roi Vĩnh Long: Hiện trạng và giải pháp

Chỉ dẫn địa lý bưởi Năm Roi Vĩnh Long: Hiện trạng và giải pháp

26/08/2020, 20:03

Sau 7 năm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, ngày 29/7/2020, UBND thị xã Bình Minh đã cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Bình Minh” đầu tiên cho Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ bưởi Năm Roi Mỹ Hòa, mở ra cánh cửa mới cho sản phẩm bưởi Năm Roi mang chỉ dẫn địa lý “Bình Minh” của thị xã Bình Minh nói riêng và tỉnh Vĩnh Long nói chung.

Chỉ dẫn địa lý bưởi Năm Roi Vĩnh Long: Hiện trạng và giải pháp

Chỉ dẫn địa lý bưởi Năm Roi Vĩnh Long: Hiện trạng và giải pháp

26/08/2020, 20:03

Sau 7 năm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, ngày 29/7/2020, UBND thị xã Bình Minh đã cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Bình Minh” đầu tiên cho Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ bưởi Năm Roi Mỹ Hòa, mở ra cánh cửa mới cho sản phẩm bưởi Năm Roi mang chỉ dẫn địa lý “Bình Minh” của thị xã Bình Minh nói riêng và tỉnh Vĩnh Long nói chung.