Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét phương án phân bổ vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025

Phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét phương án phân bổ vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025

10/05/2022, 14:46

Thông tin từ Văn phòng Quốc hội, phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ được khai mạc ngày mai, ngày 11/05. Phiên họp này sẽ xem xét phương án phân bổ vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025.

Phân bổ 100.000 tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn cho 03 chương trình mục tiêu quốc gia

Phân bổ 100.000 tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn cho 03 chương trình mục tiêu quốc gia

13/05/2022, 15:10

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự kiến phương án phân bổ ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia.

Hoàn thành việc phân bổ vốn cho 03 Chương trình mục tiêu quốc gia chậm nhất ngày 30/09

Hoàn thành việc phân bổ vốn cho 03 Chương trình mục tiêu quốc gia chậm nhất ngày 30/09

13/09/2022, 20:13

Thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mục tiêu phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước năm 2022 là đạt 95-100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; Giải ngân tối thiểu 50% vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được giao trong năm 2022...

Bộ Giao thông Vận tải bố trí gần 87.500 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương cho các dự án

Bộ Giao thông Vận tải bố trí gần 87.500 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương cho các dự án

14/10/2022, 06:23

Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các cơ quan chủ quản, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án khẩn trương triển khai các thủ tục theo quy định để thực hiện kế hoạch được giao.

Chính phủ điều chỉnh, bổ sung vốn ngân sách Trung ương năm 2022

Chính phủ điều chỉnh, bổ sung vốn ngân sách Trung ương năm 2022

15/10/2022, 06:35

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 1198/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Giao bổ sung hơn 30.683 tỷ đồng vốn ngân sách đầu tư công trung hạn

Giao bổ sung hơn 30.683 tỷ đồng vốn ngân sách đầu tư công trung hạn

31/01/2024, 19:43

Cụ thể, giao bổ sung 30.683,441 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn dự phòng chung cho các bộ, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chính phủ giao bổ sung hơn 11.800 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn

Chính phủ giao bổ sung hơn 11.800 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn

12/06/2024, 06:24

Phó Thủ tướng giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn dự phòng, dự phòng chung của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách Trung ương tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022.