Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Điện lực Lào Cai với các giải pháp nước rút nhằm đưa chỉ tiêu tổn thất điện năng về đích

Điện lực Lào Cai với các giải pháp nước rút nhằm đưa chỉ tiêu tổn thất điện năng về đích

03/11/2020, 19:31

Nhằm đưa chỉ tiêu tổn thất điện năng về đích, Công ty Điện lực Lào Cai (PC Lào Cai) đã triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao.

Điện lực Hà Tĩnh quyết liệt với mục tiêu giảm tổn thất điện năng

Điện lực Hà Tĩnh quyết liệt với mục tiêu giảm tổn thất điện năng

13/11/2020, 15:09

Xác định giảm tổn thất điện năng (GTTĐN) là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của hoạt động sản xuất kinh doanh, thời gian qua, đội ngũ CBCNV Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu GTTĐN theo kế hoạch.