Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngày 6/1: Ngân hàng Bảo Việt niêm yết cao nhất 6,95%/năm

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngày 6/1: Ngân hàng Bảo Việt niêm yết cao nhất 6,95%/năm

06/01/2021, 06:13

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy Ngân hàng Bảo Việt niêm yết cho các kỳ hạn hôm nay (6/1) dao động từ 0,2% - 6,95%/năm.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngày 12/1: Ngân hàng Saigonbank niêm yết cao nhất 6,5%/năm

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngày 12/1: Ngân hàng Saigonbank niêm yết cao nhất 6,5%/năm

12/01/2021, 06:20

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy Ngân hàng Saigonbank niêm yết cho các kỳ hạn hôm nay dao động từ 0,2% - 6,5%/năm.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngày 26/1: Kiên Long Bank niêm yết cao nhất

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngày 26/1: Kiên Long Bank niêm yết cao nhất

26/01/2021, 06:09

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy Ngân hàng Kiên Long niêm yết cho kỳ hạn 24 tháng hôm nay ở mức 7,1%/năm, cao nhất trong tất cả các ngân hàng.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngày 5/2: NCB niêm yết cao nhất 6,75%/năm

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngày 5/2: NCB niêm yết cao nhất 6,75%/năm

05/02/2021, 06:37

Hiện lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy Ngân hàng NCB niêm yết cho các kỳ hạn hôm nay dao động từ 0,1%-6,75%/năm.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngày 24/2: Kỳ hạn 13 tháng dao động từ 5% - 7,1%/năm

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngày 24/2: Kỳ hạn 13 tháng dao động từ 5% - 7,1%/năm

24/02/2021, 06:34

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy các ngân hàng niêm yết cho kỳ hạn 13 tháng hôm nay dao động từ 5% - 7,1%/năm.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngày 3/3: CBBank niêm yết cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 6,25%/năm

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngày 3/3: CBBank niêm yết cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 6,25%/năm

03/03/2021, 06:14

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy Ngân hàng CBBank niêm yết cho các kỳ hạn hôm nay dao động từ 0,2% - 6,7%/năm.

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngày 10/3: Kỳ hạn dưới 6 tháng cao nhất 4%/năm

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngày 10/3: Kỳ hạn dưới 6 tháng cao nhất 4%/năm

10/03/2021, 06:07

Cập nhật mới nhất về lãi suất ngân hàng hôm nay (10/3), đối với khách hàng cá nhân gửi trực tiếp tại quầy được niêm yết quanh mức 0,1% - 7,1%/năm, tuỳ theo kỳ hạn và ngân hàng.

Lãi suất ngân hàng ngày 27/5: IVB niêm yết kỳ hạn 18 tháng 5,5%/năm

Lãi suất ngân hàng ngày 27/5: IVB niêm yết kỳ hạn 18 tháng 5,5%/năm

27/05/2021, 06:05

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy Ngân hàng TNHH Indovina (IVB) niêm yết cho các kỳ hạn hôm nay dao động từ 0,2% - 5,5%/năm.