Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: QR-code

Phú Thọ: Triển khai khai báo y tế điện tử qua mã QR-code

Phú Thọ: Triển khai khai báo y tế điện tử qua mã QR-code

24/02/2021, 21:32

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Văn bản số 386/CV-BCĐ về việc triển khai khai báo y tế điện tử qua mã QR-code.

Chấp nhận "hộ chiếu vaccine" thông qua mã QR-code

Chấp nhận "hộ chiếu vaccine" thông qua mã QR-code

20/03/2021, 14:47

Việt Nam hiện đang làm việc với các nước trên thế giới về việc chấp nhận "hộ chiếu vaccine" thông qua mã QR-code.