Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
TPHCM: Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trường học

TPHCM: Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trường học

26/02/2021, 13:59

Ngày 26/2, nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại Sở GD-ĐT TPHCM có văn bản gửi trưởng phòng GD-ĐT TP Thủ Đức, các quận, huyện, thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố.

Chi vượt định mức, sai nguồn, không đúng dự toán, không bảo đảm quy định hơn 10% tổng nguồn

Chi vượt định mức, sai nguồn, không đúng dự toán, không bảo đảm quy định hơn 10% tổng nguồn

02/07/2022, 07:15

Trong 02 năm qua, công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã huy động được tổng nguồn lực là 376.217 tỷ đồng. Kiểm toán Nhà nước phát hiện một số đơn vị chi vượt định mức, sai nguồn, không đúng dự toán, không bảo đảm quy định với số tiền 30,1 tỷ đồng; chưa đủ hồ sơ quyết toán với số tiền 7,85 tỷ đồng; tương đương hơn 10% tổng nguồn lực.