Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: bơm nước

EVN đã hoàn thành tốt việc cấp nước từ các hồ thủy điện và đảm bảo điện bơm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp

EVN đã hoàn thành tốt việc cấp nước từ các hồ thủy điện và đảm bảo điện bơm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp

03/03/2021, 10:18

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức vận hành các nhà máy thủy điện tối đa khả năng cho phép để tạo điều kiện thuận lợi cho các công trình thủy lợi vận hành lấy nước, đồng thời bảo đảm cung cấp điện cho các trạm bơm hoạt động.

EVN đảm bảo điện phục vụ bơm nước gieo cấy vụ Đông Xuân 2023

EVN đảm bảo điện phục vụ bơm nước gieo cấy vụ Đông Xuân 2023

04/01/2023, 11:14

Nhằm đảm bảo đủ nước và đảm bảo điện phục vụ bơm nước gieo cấy vụ Đông Xuân năm 2022-2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chỉ đạo Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia thực hiện điều tiết nước các hồ thủy điện và vận hành hệ thống hợp lý để đáp ứng nhu cầu nước và đảm bảo kế hoạch cung cấp điện…

EVNHANOI đảm bảo cấp điện phục vụ bơm nước vụ Đông Xuân 2022 - 2023

EVNHANOI đảm bảo cấp điện phục vụ bơm nước vụ Đông Xuân 2022 - 2023

05/01/2023, 13:54

Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) đã lập phương án đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục cho các trạm bơm phục vụ bơm tưới nước vụ Đông Xuân 2022-2023 trên địa bàn TP. Hà Nội.