Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu hoàn thiện phương án thu phí cao tốc

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu hoàn thiện phương án thu phí cao tốc

24/03/2021, 10:22

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu, đề xuất xây dựng và hoàn thiện phương án thu phí đường cao tốc do Nhà nước đầu tư.

Cơ chế bán quyền thu phí cao tốc Bắc – Nam được thực hiện như thế nào?

Cơ chế bán quyền thu phí cao tốc Bắc – Nam được thực hiện như thế nào?

13/01/2022, 09:17

Cao tốc Bắc - Nam chưa hoàn thành thế nhưng, nhiều chuyên gia đã lo việc thu phí với tuyến cao tốc mà Nhà nước đầu tư sẽ xảy ra tình trạng “phí chồng phí”, nhất là khi ô tô đã phải đóng phí bảo trì đường bộ hằng năm. Vậy, cơ chế bán quyền thu phí cao tốc Bắc - Nam sẽ được thực hiện như thế nào?