Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Bà Võ Thị Ánh Xuân được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước

Bà Võ Thị Ánh Xuân được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước

06/04/2021, 16:42

Với hơn 93% số phiếu tán thành, bà Võ Thị Ánh Xuân đã được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Khai mạc Hội nghị bộ trưởng thông tin ASEAN lần thứ 16

Khai mạc Hội nghị bộ trưởng thông tin ASEAN lần thứ 16

22/09/2023, 19:08

Ngày 22/9, tại Đà Nẵng, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dự và phát biểu khai mạc Hội nghị bộ trưởng thông tin ASEAN lần thứ 16 (16th AMRI), Hội nghị bộ trưởng thông tin ASEAN+3 lần thứ 7 (7th AMRI+3), cùng các hội nghị quan chức cấp cao liên quan.