Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Bảo hiểm xã hộ tỉnh Quảng Trị: Triển khai linh hoạt các hình thức truyền thông phát triển người tham gia bảo hiểm

Bảo hiểm xã hộ tỉnh Quảng Trị: Triển khai linh hoạt các hình thức truyền thông phát triển người tham gia bảo hiểm

19/07/2021, 20:44

Tính đến ngày 30/6/2021, toàn tỉnh Quảng Trị có 629.604 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, tăng 15.641 người so với cùng kỳ năm 2020, đạt 98,88% so với kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao.

Không ngừng đổi mới phương pháp, nội dung truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội

Không ngừng đổi mới phương pháp, nội dung truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội

08/11/2021, 16:29

Xác định công tác truyền thông là “chìa khoá” để thực hiện hiệu quả việc phát triển người tham gia BHXH, BHYT, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã không ngừng đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức truyền thông chính sách BHXH theo đúng tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 96/NQ-BCS ngày 24/8/2017 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về truyền thông chính sách: "Nhận thức-Hành động-Nguồn lực"

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về truyền thông chính sách: "Nhận thức-Hành động-Nguồn lực"

24/11/2022, 14:40

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác truyền thông chính sách với chủ đề "Nhận thức-Hành động-Nguồn lực", ngoài điểm cầu Trụ sở Chính phủ, hội nghị kết nối đến trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.