Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Nông dân Bắc Giang bội thu vải thiều nhờ sử dụng phân bón Lâm Thao

Nông dân Bắc Giang bội thu vải thiều nhờ sử dụng phân bón Lâm Thao

22/07/2021, 10:24

Bắc Giang là vùng đất nổi tiếng với thương hiệu vải thiều. Năm 2021, tỉnh Bắc Giang đặc biệt chú trọng việc tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho nông dân, trong đó có việc đẩy mạnh sử dụng các sản phẩm phân bón Lâm Thao trong suốt quá trình sinh trưởng, phát triển, ra hoa kết trái, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng quả vải, đáp ứng cầu thị trường.