Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Chuyển đổi số giúp Công ty Nhiệt điện Duyên Hải hoạt động ổn định trước đại dịch Covid 19

Chuyển đổi số giúp Công ty Nhiệt điện Duyên Hải hoạt động ổn định trước đại dịch Covid 19

07/08/2021, 14:30

Nhờ ứng dụng có hiệu quả những thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải luôn duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2021, góp phần cùng EVN và Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện và phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng công ty Phát điện 1 ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19 tỉnh Trà Vinh

Tổng công ty Phát điện 1 ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19 tỉnh Trà Vinh

14/08/2021, 14:46

Ngày 12/8/2021, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) và đơn vị trực thuộc là Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã trao tặng số tiền 3,3 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng chống đại dịch Covid -19, tại tỉnh Trà Vinh.