Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: VCB Rewards

Vietcombank ra mắt Chương trình Khách hàng thân thiết VCB Rewards

Vietcombank ra mắt Chương trình Khách hàng thân thiết VCB Rewards

08/09/2021, 11:01

Ngày 08/09/2021, Ngân hàng Thương maijn cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chính thức ra mắt Chương trình Khách hàng thân thiết – VCB Rewards dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số và dịch vụ thẻ.

Thanh toán điện tử lên ngôi trong đại dịch Covid-19

Thanh toán điện tử lên ngôi trong đại dịch Covid-19

26/11/2021, 12:18

Trong kỷ nguyên số 4.0, các hình thức thanh toán điện tử phát triển mạnh mẽ có thể xem là bước đột phá về công nghệ trong hệ thống Ngân hàng tại Việt Nam, giúp khách hàng dễ dàng giao dịch vào bất cứ thời điểm nào, tại bất kỳ đâu, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian.