Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: Năm 2040

Đến năm 2040, quy mô dân số toàn TP. Hồ Chí Minh khoảng 13-14 triệu người

Đến năm 2040, quy mô dân số toàn TP. Hồ Chí Minh khoảng 13-14 triệu người

16/09/2021, 13:32

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP. Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Phát triển TP. Thủ Đức trở thành trung tâm kinh tế tri thức của TP. Hồ Chí Minh

Phát triển TP. Thủ Đức trở thành trung tâm kinh tế tri thức của TP. Hồ Chí Minh

18/09/2021, 10:49

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung TP. Thủ Đức thuộc TP. Hồ Chí Minh đến năm 2040, với mục tiêu TP. Thủ Đức trở thành một trong những trung tâm kinh tế tri thức, khoa học-công nghệ, tài chính quan trọng của TP. Hồ Chí Minh và quốc gia.