Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Đà Nẵng: Ngày 2/10, có 1 ca mắc Covid-19 đã cách ly

Đà Nẵng: Ngày 2/10, có 1 ca mắc Covid-19 đã cách ly

02/10/2021, 14:37

Chiều 2/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, trong ngày toàn thành phố Đà Nẵng chỉ ghi nhận 1 ca mắc Covid-19, là F1 đã cách ly tập trung, không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng.

Đà Nẵng: Ngày 3/10, có 1 ca mắc Covid-19 đã cách ly

Đà Nẵng: Ngày 3/10, có 1 ca mắc Covid-19 đã cách ly

03/10/2021, 15:34

Chiều 3/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, trong ngày toàn thành phố Đà Nẵng chỉ ghi nhận 1 ca mắc Covid-19, là F1 đã cách ly tập trung, không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng.

Đà Nẵng: Ngày 5/10, ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 đã cách ly

Đà Nẵng: Ngày 5/10, ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 đã cách ly

05/10/2021, 16:35

Chiều 5/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, trong ngày toàn thành phố Đà Nẵng ghi nhận 2 ca mắc Covid-19, là những F1 đã cách ly tập trung, không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng.

Đà Nẵng: Ngày 23/10, ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 đã cách ly

Đà Nẵng: Ngày 23/10, ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 đã cách ly

23/10/2021, 15:35

Ngày 23/10, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 Đà Nẵng cho biết, trong ngày, toàn thành phố ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 là F1 đã được cách ly tập trung và có kết quả xét nghiệm âm tính trước đó, không có ca cộng đồng.