Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Loạt "ông lớn" ngân hàng vào diện kiểm toán năm 2022

Loạt "ông lớn" ngân hàng vào diện kiểm toán năm 2022

10/10/2021, 14:48

Năm 2022, Kiểm toán Nhà nước dự kiến thực hiện 17 cuộc kiểm toán, gồm: Ngân hàng Nhà nước; 9 tập đoàn, tổng công ty nhà nước; 7 ngân hàng, các tổ chức tài chính, tín dụng và tổ chức khác.

“Điểm mặt” loạt doanh nghiệp dầu khí sử dụng đất sai mục đích

“Điểm mặt” loạt doanh nghiệp dầu khí sử dụng đất sai mục đích

11/10/2021, 13:56

Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo công tác năm 2021 gửi Quốc hội, trong đó chỉ ra nhiều tồn tại tại một số doanh nghiệp dầu khí.