Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII: Quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII: Quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

11/10/2021, 18:40

Ngày 11/10, Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII được tổ chức để thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, định hướng cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII: Quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII: Quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

13/04/2022, 19:47

Ngày 13/04, Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII được tổ chức để thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, định hướng cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

09/12/2022, 11:15

Sáng 09/12, tại Trung tâm hội nghị 25B, TP. Thanh Hóa, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11. Kỳ họp sẽ quyết định nhiều nội dung quan trọng của tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính- ngân sách, chủ trương đầu tư các dự án.

Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Thanh Hoá thông qua 29 tờ trình tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội

Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Thanh Hoá thông qua 29 tờ trình tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội

24/03/2023, 20:50

Chiều 24/03, HĐND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Kỳ họp thứ 12 HĐND khóa XVIII để thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.