Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Thanh Hoá thông qua 29 tờ trình tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 24/03, HĐND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Kỳ họp thứ 12 HĐND khóa XVIII để thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Toàn cảnh kỳ họp
Toàn cảnh kỳ họp.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét nhiều Tờ trình của UBND tỉnh, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; về kế hoạch đầu tư, phân bổ vốn, thu, chi ngân sách địa phương; về chủ trương đầu tư các dự án cầu đường, đê, kè chống sạt lở, nạo vét, thanh thải dải đá ngầm luồng tàu, khu vực cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền...

Đây là những nội dung có ý nghĩa rất quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để UBND tỉnh, các ngành và các địa phương tiếp tục triển khai các thủ tục đảm bảo quy định pháp luật.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất.

Cụ thể, kỳ họp sẽ xem xét, quyết định thông qua 29 tờ trình của UBND tỉnh liên quan đến việc quyết định chủ trương đầu tư các dự án, các lĩnh vực đất đai, kế hoạch vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia có ý nghĩa quan trọng trong việc điều hành kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đời sống Nhân dân.

29 tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định gồm:

1. Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 sang năm 2023.

2. Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn tập trung trong nước giai đoạn 2021 - 2025 (thuộc nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương) cho các dự án trụ sở làm việc của Mặt trận Tổ quốc, khối đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và công sở xã, các dự án thuộc lĩnh vực y tế.

3. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2023 do tỉnh quản lý (đợt1).

4. Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 300/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung cho ngân sách tỉnh Thanh Hóa thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022.

5. Kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2023 hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh.

6. Sửa đổi Nghị quyết số 328/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2021.

7. Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

8. Chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông Quảng Bình - Quảng Thái, huyện Quảng Xương.

9. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nạo vét, thanh thải dải đá ngầm luồng tàu, khu vực cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền nghề cá Lạch Bạng, thị xã Nghi Sơn.

10. Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy.

11. Chủ trương đầu tư Dự án đường từ núi Văn Trinh (ĐT.504) đến đường Thọ Xuân - Nghi Sơn (ĐT.506), tỉnh Thanh Hóa.

12. Chủ trương đầu tư Dự án kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đê tả Lèn, huyện Hà Trung.

13. Sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

14. Chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện 11 dự án trên địa bàn thành phố Thanh Hóa và các huyện: Thọ Xuân, Nông Cống, NhưThanh, Quảng Xương, Hà Trung, Hoằng Hóa, Nga Sơn (các dự án do Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho HĐND tỉnh).

15. Chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đợt 1, năm 2023.

16. Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng và triển khai hệ thống theo dõi, cảnh báo sớm nguy cơ, điều phối ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

17. Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 (đợt 2).

18. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

19. Quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho các hoạt động, dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023 - 2025.

20. Phân bổ nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

21. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

22. Quy định mức thu học phí và mức hỗ trợ đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2022 - 2023.

23. Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình để hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân.

24. Chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện Quan Sơn.

25. Chủ trương đầu tư Dự án tôn tạo Khu di tích Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.

26. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án gia cố, chống đỡ cấp thiết các đoạn tường thành đá có nguy cơ sập, sạt lở thuộc Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ.

27. Phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 (đối với những nguồn vốn chưa chi tiết đến danh mục) và năm 2023 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

28. Phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

29. Chính sách Hỗ trợ gạo cho các hộ dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát, giai đoạn 2023 - 2026.

Các đại biểu tham dự kỳ họp
Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Trên cơ sở nghiên cứu kỹ các Tờ trình của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; với tinh thần tập trung dân chủ, các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII đã thống nhất biểu quyết thông qua 29 tờ trình của UBND tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao; kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Trên cơ sở nội dung được UBND tỉnh chuẩn bị chu đáo, chất lượng và ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã nhất trí cao và biểu quyết thông qua 29 nghị quyết.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Ngay sau kỳ họp này, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh đẩy mạnh các hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh; đồng thời, tăng cường công tác phối hợp, tích cực chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức kỳ họp vào giữa năm 2023 của HĐND tỉnh.

Lê Nam

Bài liên quan

Tin mới

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu và Đông Nam Bộ đi tìm con đường mới
Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu và Đông Nam Bộ đi tìm con đường mới

Nhiều giải pháp về phát triển du lịch cao cấp, thu hút khách quốc tế... được các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp đề xuất tại hội thảo “Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu và Đông Nam Bộ đi tìm con đường mới” do Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức

Bắc Ninh: Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý và Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý 26/6
Bắc Ninh: Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý và Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý 26/6

Ngày 09/06, tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, UBND thành phố Bắc Ninh phối hợp với Ban chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý và Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý 26/6.

Quảng Ninh: Hai trường hợp nguy kịch do ngộ độc so biển
Quảng Ninh: Hai trường hợp nguy kịch do ngộ độc so biển

Ngày 9/6, thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận cấp cứu, điều trị cho 2 trường hợp nguy kịch, do ngộ độc so biển là ông Lê.V.K (64 tuổi) và Lê.V.N (57 tuổi) trú thị xã Quảng Yên.

EVN Hà Nội phản hồi về việc cập nhật sai lịch cắt điện
EVN Hà Nội phản hồi về việc cập nhật sai lịch cắt điện

"Khu vực bị phản ánh cắt điện mà không có thông báo, do rơi vào tình trạng uy hiếp an toàn đường điện buộc phải ngừng cấp điện ngay lập tức" - đại diện EVN lý giải về việc cập nhật chưa chính xác về tình trạng tạm ngừng cấp điện tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố.

Quảng Ninh: Đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả được nâng tốc độ từ 60 lên 80km/h
Quảng Ninh: Đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả được nâng tốc độ từ 60 lên 80km/h

UBND tỉnh Quảng Ninh đã đồng ý với đề xuất của Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Quảng Ninh về việc điều chỉnh hệ thống biển báo tốc độ nhằm nâng cao năng lực thông hành, phát huy hiệu quả đầu tư của tuyến đường Trần Quốc Nghiễn và đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả.

Ứng dụng ngân hàng số của LPBank khoác “tấm áo” mới
Ứng dụng ngân hàng số của LPBank khoác “tấm áo” mới

Vừa qua, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank) ra mắt ứng dụng Lienviet24h - phiên bản mới với giao diện mới hiện đại cùng nhiều tiện ích thông minh, đem tới trải nghiệm tối ưu cho khách hàng.