Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Thanh Hóa tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X)

Chiều 23/03, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học - nghệ thuật (VHNT) trong thời kỳ mới.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hoá Lại Thế Nguyên nêu rõ: Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, VHNT là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân - thiện - mỹ của con người, là một trong những động lực to lớn, trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam.

15 năm qua, bám sát Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng Nghị quyết và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về xây dựng và phát triển VHNT đến cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ và các tầng lớp Nhân dân.

Các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã bám sát mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Nghị quyết, đặc điểm, tình hình, điều kiện thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị để cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ nhiệm vụ xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới và đạt được kết quả quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên đã trình bày báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới.

Theo đó, trong 15 năm qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân về xây dựng và phát triển VHNT được nâng lên. Quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đề ra được cụ thể hóa, đưa vào các chương trình, kế hoạch hành động và triển khai thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, đạt được những kết quả quan trọng.

Xã hội hóa các hoạt động trong lĩnh vực VHNT được đẩy mạnh; các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong hoạt động VHNT được biểu dương, khen thưởng kịp thời nhiều tác phẩm VHNT có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, đoạt các giải thưởng cao ở khu vực, quốc gia và quốc tế.

Công tác quảng bá, giới thiệu tác phẩm đến công chúng được quan tâm tổ chức bằng nhiều hình thức linh hoạt; công tác phê bình, nghiên cứu lý luận VHNT có nhiều nét mới, xuất hiện nhiều bài viết, công trình nghiên cứu được các nhà chuyên môn đánh giá cao, được độc giả đón nhận.

Công tác quản lý nhà nước về VHNT có chuyển biến tích cực; các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, nâng cấp, thu hút ngày càng đông đảo văn nghệ sỹ và các tầng lớp Nhân dân tham gia; các cơ chế, chính sách để khuyến khích phát triển VHNT được xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động sáng tạo VHNT phát triển theo đúng đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng…

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục, bồi đắp giá trị chân - thiện - mỹ cho Nhân dân; xây dựng môi trường văn hóa - nghệ thuật lành mạnh; góp phần cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của quê hương, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu tại hội nghị.
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm đánh giá cao tỉnh Thanh Hóa đã cụ thể hóa triển khai sâu rộng, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 23 nhằm phát huy và phát triển văn hóa - nghệ thuật trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa, VHNT; quán triệt quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên; bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các phát biểu kết luận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về văn hóa, VHNT, từ đó cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ sát với điều kiện của địa phương, đơn vị, để tổ chức triển khai thực hiện một cách thực chất, hiệu quả. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng đã khái quát lại những kết quả chủ yếu đã đạt được và nhấn mạnh một số vấn đề cần quan tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới giai đoạn 2008-2023.

Lê Nam

Bài liên quan

Tin mới

Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu và Đông Nam Bộ đi tìm con đường mới
Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu và Đông Nam Bộ đi tìm con đường mới

Nhiều giải pháp về phát triển du lịch cao cấp, thu hút khách quốc tế... được các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp đề xuất tại hội thảo “Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu và Đông Nam Bộ đi tìm con đường mới” do Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức

Bắc Ninh: Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý và Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý 26/6
Bắc Ninh: Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý và Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý 26/6

Ngày 09/06, tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, UBND thành phố Bắc Ninh phối hợp với Ban chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý và Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý 26/6.

Quảng Ninh: Hai trường hợp nguy kịch do ngộ độc so biển
Quảng Ninh: Hai trường hợp nguy kịch do ngộ độc so biển

Ngày 9/6, thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận cấp cứu, điều trị cho 2 trường hợp nguy kịch, do ngộ độc so biển là ông Lê.V.K (64 tuổi) và Lê.V.N (57 tuổi) trú thị xã Quảng Yên.

EVN Hà Nội phản hồi về việc cập nhật sai lịch cắt điện
EVN Hà Nội phản hồi về việc cập nhật sai lịch cắt điện

"Khu vực bị phản ánh cắt điện mà không có thông báo, do rơi vào tình trạng uy hiếp an toàn đường điện buộc phải ngừng cấp điện ngay lập tức" - đại diện EVN lý giải về việc cập nhật chưa chính xác về tình trạng tạm ngừng cấp điện tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố.

Quảng Ninh: Đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả được nâng tốc độ từ 60 lên 80km/h
Quảng Ninh: Đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả được nâng tốc độ từ 60 lên 80km/h

UBND tỉnh Quảng Ninh đã đồng ý với đề xuất của Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Quảng Ninh về việc điều chỉnh hệ thống biển báo tốc độ nhằm nâng cao năng lực thông hành, phát huy hiệu quả đầu tư của tuyến đường Trần Quốc Nghiễn và đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả.

Ứng dụng ngân hàng số của LPBank khoác “tấm áo” mới
Ứng dụng ngân hàng số của LPBank khoác “tấm áo” mới

Vừa qua, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank) ra mắt ứng dụng Lienviet24h - phiên bản mới với giao diện mới hiện đại cùng nhiều tiện ích thông minh, đem tới trải nghiệm tối ưu cho khách hàng.