Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Chống hàng giả, hàng nhái: Đồng bộ và quyết liệt

Chống hàng giả, hàng nhái: Đồng bộ và quyết liệt

12/10/2021, 11:59

Thực trạng hàng giả, hàng nhái đang là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Sự bùng nổ của hoạt động kinh doanh hàng hóa online đặt ra thách thức lớn trong công tác kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng. Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm tư vấn chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu (PCCP), Nguyễn Xuân Bình có cuộc trò chuyện cùng PV xung quanh vấn đề này.