Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
9 Giải thưởng Sao Khuê và hành trình chuyển đổi số của Agribank

9 Giải thưởng Sao Khuê và hành trình chuyển đổi số của Agribank

24/10/2021, 10:07

Liên tiếp đạt 9 giải thưởng Sao Khuê từ năm 2016 đến nay - ghi nhận nỗ lực và đóng góp tích cực của Agribank trong hiện thực hóa chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, góp phần cùng ngành ngân hàng thực hiện thành công chuyển đổi số, khởi tạo cuộc sống số, đưa công nghệ số trở thành động lực mới để phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Giải thưởng Sao Khuê 2022 - Xung kích chuyển đổi số

Giải thưởng Sao Khuê 2022 - Xung kích chuyển đổi số

14/01/2022, 11:10

Giải thưởng Sao Khuê 2022 với nhiệm vụ tiên phong “Xung kích chuyển đổi số”, sẽ tiếp tục sứ mệnh lựa chọn và quảng bá, xây dựng thương hiệu các nền tảng số, dịch vụ số, giải pháp số, góp phần nhanh chóng đưa các giải pháp số vào giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội, hướng tới tạo dựng những hệ sinh thái số hoàn chỉnh cho tất cả các ngành, các lĩnh vực.