Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Hải quan Bắc Ninh lắng nghe, giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp

Hải quan Bắc Ninh lắng nghe, giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp

11/03/2022, 11:59

Ngày 11/03, Cục Hải quan Bắc Ninh phối hợp với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức Hội nghị đối thoại năm 2022.

Ban quản lý các KCN Bắc Ninh và Cục Hải quan Bắc Ninh ký quy chế phối hợp

Ban quản lý các KCN Bắc Ninh và Cục Hải quan Bắc Ninh ký quy chế phối hợp

02/11/2022, 05:58

Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh và Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) Bắc Ninh đã tổ chức ký quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư, xuất nhập khẩu, hải quan của các dự án đầu tư tại các KCN.