Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Huyện Cao Lộc (Lạng Sơn): Quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH 2022

Huyện Cao Lộc (Lạng Sơn): Quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH 2022

15/03/2022, 08:24

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Duy Anh: Những tháng đầu năm, Cao Lộc tiếp tục thực hiện chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”; chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tích cực thực hiện nhiệm vụ công tác, thi đua lập thành tích, góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.